Tham dự lớp học chế biến và thử nếm cà phê

Khâu chế biến sau thu hoạch rất quan trọng, đầu tiên là quả hái chín, sau đó được lên men, và phơi trên giàn, nếu muốn chế biến thành công thì phải rửa sạch quả và máy móc cũng phải sạch.

Có 3 cách chế biến tiêu chuẩn:

  • Chế biến ướt: hái quả, chà sạch vỏ, rửa hết nhớt và phơi
  • Chế biến honey: hái quả chín, ủ lên men (tùy chọn), chà sạch vỏ, ủ lên men (tùy chọn), phơi
  • Chế biến natural: hái quả chín, ủ lên men, phơi chậm

Sẽ có bài chi tiết trong các bài sau