Nhãn Đen

Vị cà phê mạnh mẽ và thẳng thắn đưa bạn đế ngay hiện tại, Nguyên Start Nhãn Đen tìm cảm hứng từ hương vị cà phê truyền thống Việt nặng thuần túy, đơn giản và mạnh mẽ.


  • Thành phần: Robusta (Daklak), Arabica

  • Mức rang: Medium

Qui cách: gói giấy, đóng van một chiều để giữ hương thơm lâu.

Gói 500gr và 250gr.

Thời hạn sử dụng ghi trên bao bì .