Nhãn Đen

Thách thức

Hạt cà phê có mùi vị như nào ?

Mỗi loại hạt cà phê thượng đế trao cho một vị khác nhau, làm sao để mỗi loại bật lên tiếng nói của riêng mình.

Chúng tôi điều chỉnh nhiệt độ, chu trình rang và phân chia tỉ lệ loại hạt.

Nguyên Start Nhãn Đen ra đời, phù hợp với các cách pha chế ít tác động nhất đến vị cà phê: cà phê đen đá không dùng đường hoặc ít đường, cà phê loãng nóng.

pha phin

pha giấy

pha lạnh