Nhãn Đen

Giữ nguyên vị tinh tế mà vùng đất Ban Mê đã truyền vào trong hạt cà phê phù hợp cà phê đá, cà phê không đường.

  • Thành phần: Robusta (hạt culi), Arabica
  • Mức rang: Medium